Ad

Slider

İki Sempozyum İlanı

 Geleneksel Gıdalar Sempozyumunu, 24-26 Kasım 2022 tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde hibrit olarak gerçekleştirecektir.


https://gelenekselgidalar.org/tr/ 02-04 Aralık 2022 tarihlerinde Balıkesir’de “Geçmişten Günümüze Balıkesir’in Kültürel Mirası Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecektir.

Yüz yüze ve çevrimiçi olarak düzenlenecek olan sempozyum, Balıkesir’e ait kültürel miras bağlamında ortak kültür, dil, tarih, edebiyat, coğrafya, sanat, musiki, mimari, din, eğitim vb. konuları içeren bildirilerin yer alacağı yeni bilimsel çalışmalarla geçmişten günümüze ışık tutmayı amaçlamaktadır. Balıkesir’deki konaklama ve yemek giderleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır (Yol ücretleri hariç).

http://www.balikesir.edu.tr/site/icerik/gecmisten-gunumuze-balikesirin-kulturel-mirasi-uluslararasi-sempozyumu-45410

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Mega Menu

blogger
© www.beslersifa.com | Her hakkı sağlıklıdır.
Coded by @suleymancetinx | ile yapılmıştır.