Ad

Atölyemiz

Besler Şifa Atölyesi'nin Amaçları
 1. Bitki kaynaklarının doğal yollarla korunması ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması.
 2. Bitki kaynaklarının toplandıktan sonra doğal ve helal yollarla işlenmesi ve tıbbi ve aromatik özelliklerinin maksimize edilmesi.
 3. Bitkisel ürünlerin çevre dostu bir şekilde üretilmesi ve pazarlanması.
 4. Bitkisel ürünlerin kalitesinin artırılması ve dünya çapında pazar açılması.
 5. Bitkisel ürünlerin tıbbi ve aromatik özelliklerinin farkındalığının artırılması ve bu ürünlerin kullanımına yönelik bilgi paylaşımı,
 6. Şifa atölyesi; insanların fiziksel, mental veya ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak olarak sıralanmaktadır.

Tıbbi ve aromatik bitkilerde

 1. Yüksek katma değer oluşturmak;
 2. Ürün güvenilirliği, çeşitliliği ve üretimini artırmak;
 3. İyi tarım ve organik tarım uygulamaları;
 4. Sözleşmeli üretim ve kümelenme;
 5. Araştırma ve pazarlama;
 6. Markalaşma faaliyetleri desteklenecektir.
.......

Mega Menu

blogger
© www.beslersifa.com | Her hakkı sağlıklıdır.
Coded by @suleymancetinx | ile yapılmıştır.