Ad

Eğitimlerimiz

Besler Şifa Eğitimlerimiz,

Tıbbi ve aromatik bitki kıymetlendirme atölyeleri eğitimleri ve seminerleri, bitkilerin çeşitli amaçlar için kullanımı, tıbbi ve aromatik özellikleri, toplama, saklama, işleme ve pazarlama teknikleri gibi konuları içerebilir. 

Eğitimler ve seminerler, bitki bilimi, farmakognozi, bitki kullanımı ve uygulama alanları gibi konuları ele alarak, katılımcıların bitki kıymetlendirmesine dair birikim ve bilgi sahibi olmasına yardımcı olabilir.

Eğitim ve seminerlerin amaçları; katılımcıların tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, toplanması, işlenmesi, pazarlanması ve kullanımı konularında bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.

Hedefler ise katılımcıların bitki bilimine, bitki kıymetlendirme tekniklerine, bitkilerin kullanımına ve pazarlanmasına ilişkin kavramlarını pekiştirmesi, uygulamalı olarak becerilerini geliştirmesi ve bitki kıymetlendirme sektörüne katkıda bulunmasıdır.

........

Mega Menu

blogger
© www.beslersifa.com | Her hakkı sağlıklıdır.
Coded by @suleymancetinx | ile yapılmıştır.